Virjo Consulting

Kyselytutkimusten teosta


Kysely on erinomainen tapa saada tietoa ihmisten mielipiteistä ja asenteista. Se on syystäkin yksi yhteiskuntatieteen menetelmien kulmakivistä, ja sitä käytetään erittäin paljon kun kerätään tietoa poliittisen tai kaupallisen päätöksenteon pohjaksi.

Kyselytutkimuksen teko on kuitenkin oma käsityöammattinsa, jonka voi käytännössä oppia vain tekemällä.
Asiasta on olemassa paljon teoreettista tietoa, mutta jokaiseen vaiheeseen kätkeytyvät sudenkuopat oppii välttämään vain käytännön kokemusten kautta.

Rohkenemme väittää, että iso osa Suomessa tehtävistä kyselytutkimuksista tehdään jollakin tavalla väärin. Usein suurillakin resursseilla tehdään alkeellisia virheitä esim. lomakkeen suunnittelussa. Virheet havaitaan usein vasta tutkimuksen loppusuoralla, jolloin saatu tieto jää epäselväksi, vaikeasti tulkittavaksi tai suorastaan harhaanjohtavaksi.

Kyselyn käytännön toteutuksessa on monta vaihetta, joista jokaisessa on omat virhemahdollisuutensa. Kaikki lähtee tietenkin tutkimuksen suunnittelusta. Mihin tarkoitukseen tietoa oikeastaan tarvitaan, ja kenen halutaan kyselyyn vastaavan? Miten halutut henkilöt saadaan vastaamaan - hienoinkaan lomake ei ole minkään arvoinen ilman riittävää vastaajamäärää. Kannattaako kysely toteuttaa internetissä vai postikyselynä?

Miten  tavoitetaan halutut vastaajat, millainen saatekirje laitetaan matkaan, miten järjestetään lomakkeiden palautus postissa? Tai: miten saadaan paperilla hyvältä näyttävä idea toimimaan internet-kyselynä? Miten tulee toimia, jotta saadaan vastausprosentti korkeaksi ja tutkimus edustavaksi?

Kyselylomakkeen - oli se sitten netissä tai paperilla - suunnittelu ja testaus on ehkä tutkimuksen onnistumisen kannalta kaikkein kriittisin työvaihe. Lomakkeen tulee olla sujuvasti ja helposti täytettävissä, sillä muuten se jää täyttämättä. Sen tulee muodostaa looginen ja puhutteleva kokonaisuus.

Myös jokaisen yksittäisen kysymyksen pitää täyttää monia vaatimuksia. Sen on oltava vastaajalle ymmärrettävä ja helppo, sen tulee tuottaa juuri haluttua tietoa - ja ennen kaikkea sen on oltava yksiselitteinen.

Vastausten käsittely on myös erittäin tärkeä työvaihe, jota ei useinkaan ole paljon ajateltu tutkimusta suunniteltaessa. Okei, teillä on 2000 täytettyä lomaketta - mitä sitten? Miten saadaan ne haluamaanne tietokoneohjelmaan helposti käsiteltävään muotoon? Miten kaikki informaatio saadaan talteen ja vältetään virheet niin, ettei lomakekasaa tarvitse lähteä penkomaan uudestaan?

Toisin kuin usein ajatellaan, ei lomakevastausten naputtelu tietokoneelle ole pelkästään mekaanista no-brainer-hommaa, jonka voisi hyvällä omallatunnolla jättää optisen lukulaitteen tehtäväksi. Hyvinkin suunnitellussa lomakkeessa voi olla kysymyksiä, jotka vastaajat tulkitsevat eri lailla kuin oli tarkoitus. Kun tiedot siirtää koneelle ajatteleva ihminen, voidaan tällaiset asiat havaita ja ottaa huomioon. Kun ostat toteutuksen meiltä, saat käsityötä jossa kommunikaatio kaikkien toteutukseen osallistuvien välillä toimii.

Virjo Consultingin perustajalla on 25 vuoden kokemus kyselytutkimusten toteuttamisesta. Voit luottaa rautaiseen asiantuntemukseemme, oli kyse mistä tahansa kyselytutkimuksen vaiheesta.
Web Hosting Companies