Virjo Consulting

Kokemusta käytössänne


Ilkka VirjoVirjo Consultingin vetäjänä toimii YTM Ilkka Virjo (s. 1976). Hänellä on pitkä ja laaja kokemus kyselytutkimusten toteuttamisen teoriasta ja käytännöstä sen kaikissa vaiheissa:

Tiedonsyöttötöitä jo vuodesta 1989. Tätä kautta erinomainen tuntuma siihen, miten ihmiset käytännössä kyselylomakkeita täyttävät.

Kyselytutkimuksia on toteutettu perheyritys Oy Wiranti Ltd:ssä, jonka perustaja Antti Virjo on nykyään eläkkeellä. Wiranti tuotti noin 15 vuoden aikana lukemattomia laadukkaita aineistoja ja tyytyväisiä asiakkaita. Oy Wiranti Ltd:n elinkaaren aikana kertynyt asiantuntemus ja kehitetyt työmenetelmät ovat nyt Virjo Consultingin käytössä.

Ilkka Virjo valmistui ylioppilaaksi 1994 ja yhteiskuntatieteiden maisteriksi 1999. Sen jälkeen hän on toiminut noin kymmenen vuotta yhteiskunnallisen alan tutkijana. 2007-08 hän oli tutkimusmenetelmien opetuksesta vastaavana lehtorina Tampereen yliopiston Porin yksikössä.

Ollut mukana ehkä noin sadan erilaisen kyselytutkimuksen tekemisessä, oppinut henkilökohtaisesti kaikki siihen liittyvät ammattiroolit (vastuullinen tutkija, haastattelija, lomakkeen testaaja, tiedonsyöttäjä, jne.).

Toteuttanut sekä laajoja tieteellisiä kyselytutkimuksia että markkinatutkimuksia ja asiakaspalautekyselyitä. Kokemusta myös monista erilaisista tiedonkeruumenetelmistä (postikysely, internet, haastattelut, paikan päällä jaettavat lomakkeet, ym.).

Laaja kokemus myös rekisteritutkimuksesta ja erilaisten aineistojen yhdistämisestä. Eräässä hankkeessa esimerkiksi koordinoi aineiston keruun, kun yhdistettiin rekisteritietoja, kyselyvastauksia ja henkilöiden työnhakusuunnitelmien pohjalta luokiteltuja tietoja.

Tarkempi ansioluettelo saatavissa pyydettäessä, samoin esimerkkejä tutkimuksista joita Virjo on ollut mukana toteuttamassa.

Virjo Consulting on toteuttanut useita vaativia aineistojen jalostus- ja yhdistämistehtäviä mm. Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiireille. Merkittävä urakka meille on ollut myös SAK:n Työolobarometrin analyysi ja raportointi - siinä meihin on luotettu jo neljänä eri vuonna eli 2012, 2014, 2016 ja 2018. 

Virjo vastaa aina itse yrityksen tarjoamista asiantuntijapalveluista, kuten kyselylomakkeen laadinnasta tai siinä avustamisesta. Jos tilaatte meiltä kyselytutkimuksenne koko toteutuksen, vastaa Virjo sen koordinoinnista, mutta esimerkiksi lomakevastausten tietokoneelle syöttämistä varten rekrytoidaan lisätyövoimaa.
Web Hosting Companies